Консултации за трудов договор на Генерален директор

10.04.2021

Нашата роля беше да консултираме и да изготвим за клиента ни проект на трудов договор за Генерален директор на търговско дружество. Въз основа на спецификите на заеманата длъжност и огромния брой отговорности, изготвихме изключително детайлна длъжностна характеристика.

Услугите ни обхванаха някои от специфичните за българското трудово законодателство въпроси, като например изпитателния срок, годишният платен отпуск, клаузите за въздържане от конкурентна дейност и за поверителност.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Лека промишленост и производство"