Корпоративен клиент срещу българска банка

14.10.2014

През март 2014 г. съдружник, който е и Изпълнителен директор на група от дружества, възложи процесуалното си представителство в преговорите им с българска банка на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“, във връзка с преструктуриране на серия от договори за кредитни линии, по които той е отговорен самостоятелно, но и солидарно с дружествата длъжници. Казусът беше с изключителна фактическа и правна сложност.

Случаят представляваше предизвикателство заради сравнително късния етап, в който Адвокатското дружество се включи в преговорите. В допълнение, случаят се отнасяше за над 10 свързани договори за кредитни линии с повече от 4 страни към всеки договор, а задълженията към всяка кредитна линия беше обезпечена с няколко ипотеки на недвижими имоти в България и в Гърция, банкови гаранции, издадени от български банки, гръцки банки и дружества, регистрирани в България и Гърция. Дружествата и банката бяха подписали и споразумение за преструктуриране на задълженията, което беше частични изпълнено от банката. Поради влошаването на отношенията между страните Адвокатското дружество трябваше да предприеме действия, за да защити интереса на клиента.

Адвокатското Дружество изготви и подаде иск в български съд, с което иска да се постави решение, че солидарната и самостоятелната отговорност на клиента ни вече не е в сила, с оглед на подписаното и частично изпълненото Споразумение. Адвокатското дружество обезсили успешно две заповеди за незабавно изпълнение срещу клиента и към настоящия момент се изчаква издаването на изпълнителен лист срещу банката.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ