Пълно правно съдействие по повод предоставяне на финансова помощ във връзка с Covid-19

10.03.2021

През март 2021 г. предоставихме цялостно правно съдействие на наш дългогодишен клиент във връзка с участието му в процедура за предоставяне на финансова помощ по т.нар. „мярка 60/40“, целяща да ограничи негативните икономически последици на глобалната Covid-19 пандемия.

С тази мярка държавата цели да подкрепи работодателите, като изплаща вместо тях 60% от заплатите на техните работници/служители, както и част от осигурителните им вноски.

Изготвихме всички необходими за Агенцията по заетостта документи, включително заповеди за предоставяне на платен годишен отпуск от името на клиента ни-работодател поради прекъсването на работния процес на служителите му. В хода на сложната процедура по осъществяване на комуникация с Агенцията по заетостта, нейните териториални поделения и всички останали компетентни органи, се включиха както адвокатите, така и адвокатските сътрудници от екипа ни. Освен това, участвахме активно в преговорите между работодателя и няколко от неговите работници, чиито работни отношения трябваше да бъдат прекратени.

Нашият клиент беше одобрен да получава държавна помощ в рамките на три месеца. Процедурата още е в ход, тъй като клиентът ни кандидатства за допълнителни два месеца по същата мярка, като шансовете за получаването ѝ са добри, тъй като отговаря на всички изисквания.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Лека промишленост и производство"