Представителство в публичен търг за покупка на общински имот

10.04.2021

От името на клиента ни извършихме всички правни и фактически действия във връзка в участието му в публичен търг за закупуване на недвижим имот – общинска собственост. Екипът ни подготви необходимата за участието в търга документация и представлява клиента по време на процедурата по наддаване. В резултат на това, клиентът ни беше определен за наддавател с най-високо предложение и спечели правото си да закупи земята. Споразумението за продажба на имота беше подписано от адвокат от екипа ни от името на клиента. Впоследствие, финализирахме задължителната регистрация във връзка с прехвърлянето на собствеността.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Недвижими имоти и строителство"