Придобиването на недвижими имоти

10.09.2010

През 2010 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” предостави услуги на българско дружество, изцяло собственост на чуждестранни акционери, чиято основна дейност е развитието на проекти за ветрен парк и соларни парк. Проектите са структурирани и разделени в различни дъщерни дружества. Проектите се състоят от три самостоятелни проекта за вятърен парк на различни етапи и два самостоятелни проекта за соларни паркове. Услугите, предоставяни от Адвокатско дружество през периода от септември 2009 г., до настоящия момент на групата дружества включва съвети за придобиване и проверка на собствеността на недвижими имоти над 300 000 кв.м. (само през декември 2009 г.), консултации и правни действия по отношение на процедури за разработване на проекта за вятърен парк, включени процедура за одобряване на Подробен устройствен план и издаване на  разрешение за строеж, процедурата за промяна земя вид и предназначение за използване, процедурата за получаване на положителна оценка за въздействие върху околната среда както и други задължителни изисквания. Специфичната особеност на работата за клиента са съвместна работа с технически консултанти и общините като партньори (акционери), от една страна и от другата страна на ползването на придобитите земи, и процедурата за придобиване от местните общини. Процедурата за придобиване на земи, включваше промяна на предназначението на земите в съответствие с действащите закони, както и участие в публичен търг за придобиване на земя.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Енергетика и природни ресурси"