Процедура за възлагане на обществени поръчки относно – опасни болнични отпадъци, генерирани от дейността на Специализирана болница по акушерство и гинекология – Майчин дом

21.02.2020

Нашата роля беше да напътстваме клиента в изискванията на процедурата и приложимото законодателство към дейностите. Обществената поръчка беше за „Приемане, транспортиране, оползотворяване и изхвърляне на опасни болнични отпадъци, генерирани от дейността на“ Специализирана болница по акушерство и гинекология – Майчин дом“.

Помогнахме на клиента при събирането на цялата необходима документация, съгласно изискванията на документацията за обществените поръчки. Ние също така помогнахме на клиента при получаването на всички съответни сертификати и лицензи, тъй като клиентът представи оферта за обособените позиции относно опасни отпадъци. Подготвихме всички ЕЕДОПи и самата оферта. Клиентът е спечели 2 обособени позиции.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Химическа индустрия"