Развитие на проект за 75 MWp соларна електроцентрала

29.07.2020

В година на значителни промени в отношението към здравословния начин на живот и глобалното затопляне, нашият екип беше избран да подпомага един от бъдещите лидери в сферата на възобновяемата енергия. Клиентът ни реши да създаде проект за фотоволтаична централа в България с капацитет от приблизително 75 MWp. Друг инвеститор вече беше опитал да започне процедурата за подобен проект преди десет години, но проектът бе изоставен. За да развие проекта, нашият клиент трябваше да започне процедурата от самото начало, да се опита да избегне старите грешки и да разреши няколко допълнителни проблема. Затова нашата работа по този проект изискваше задълбочен анализ на предложения имот, неговия статут, както и всички пречки и направени промени, откакто предният проект е бил изоставен. Изготвихме доклад с правен анализ на проекта и съветвахме нашия клиент да започне процедурите, както и във връзка с всички вещни права, които трябва да бъдат учредени или прекратени. Екипът ни помогна на клиента с прекратяването на договорите за аренда, които бяха сключени за имота, а в момента работим върху прекратяването и заличаването на правата на предишния инвеститор от Имотния регистър.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Енергетика и природни ресурси"