Регистрация и лицензиране на чуждестранен търговец на оръжие в Република България

04.11.2018

Учредихме акционерно дружество в България за целите на износа в трети държави на оръжия и продукти с двойна употреба или продукти, свързани с отбраната („ПСО“), произведени в България. Извършването на търговска дейност с оръжие е строго регламентирано както от Българското, така и от Европейското законодателство. Освен това, Република България участва в множество международни споразумения за сътрудничество, включително конкретни резолюции на Съвета за сигурност на ООН, които предвиждат ограничения за продажбата на ПСО в определени трети държави. Отделно от това, националните разпоредби, регулиращи дейността по търговия с оръжие, установяват специални изисквания към работниците/ служителите, които извършват контрол за спазване на правилата за сигурност на работното място с взривни вещества и оръжия, както и това, че са налице специфични характеристики и отличителни черти, за които следва да бъдат уведомени складовете и другите помещения, в които се съхраняват огнестрелни оръжия и боеприпаси (например последните трябва да се съхраняват в здраво залепени метални кутии, с тайни заключващи устройства и прочее). Освен това, българското правителство е приело списък с различни категории и видове експлозиви, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси, които легално биха могли да бъдат изнесени към държави извън Европейския съюз. Не на последно място, съществуват отделни процедури за получаване на констативен документ, който удостоверява обстоятелството, че техническата организация на компанията отговаря на всички горепосочени изисквания.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Оръжейна индустрия и стоки с двойна употреба"