Регистрация на изтекла търговска марка

26.04.2020

Нашият екип установи, че регистрацията на една от търговските марки на нашите клиенти е изтекла, докато работихме по преструктурирането на неговия бизнес. Затова консултирахме дружеството във връзка с начините за справяне с този проблем, като имахме предвид преструктурирането, през което преминава. Извършихме обширно проучване на всички продукти и услуги, които компанията предлага, като взехме предвид как са се променили нейните дейности през годините. Класификацията от Ница е изменяна няколко пъти след първата регистрация на търговската марка, така че трябваше да прекласифицираме продуктите и услугите в съответствие с последната й редакция. Изготвихме необходимите документи и подадохме заявление за нова регистрация на търговската марка. Тя отговаря на всички изисквания и вече е публикувана в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. Очакваме решението за регистрация на търговската марка.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Лека промишленост и производство"