На Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” беше възложено извършване на правен анализ на градоустройствената ситуацията и прехвърлянето на реалните части.

29.11.2020

Индустрия: Човешки ресурси, подбор на персонал

Сфера на дейност: Трудово право

Консултирахме клиента относно процедурата за дългосрочно командироване на служители от държави извън ЕС

Нашият екип представлява клиента пред Службата на Европейския съюз за защита на интелектуалната собственост в рамките на процедурата по регистрация

На адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” беше поверено да съветва един от най-обещаващите чуждестранни инвеститори в сферата на зелената енергия относно неговата бизнес структура в България и чужбина.

Нашият екип съветва клиента относно процедурите и опциите за разширение на обхвата на защита на марката му в САЩ.

26.08.2020

Индустрия: Недвижими имоти и строителство

Сфера на дейност: Данъчно право

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко“ бе наето да защити клиент срещу ревизионен акт, в който финансовият резултат за 2016 и 2017 г. е увеличен съответно със суми на стойност от 225 000,00 евро и 135 000,00 евро, представляващи разходи за бонусите, изплатени на изпълнителните директори.

В година на значителни промени в отношението към здравословния начин на живот и глобалното затопляне, нашият екип беше избран да подпомага един от бъдещите лидери в сферата на възобновяемата енергия.

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” имаше привилегията да предостави цялостна правна подкрепа на един от водещите инвеститори в сферата на възобновяемата енергия в България

Акционери ангажираха екипа ни с преглед и цялостна правна помощ в процеса на договаряне на акционерно споразумение за функционирането на съвместен проект между българска компания и чуждестранен партньор

26.04.2020

Сфера на дейност: Търговско право, Несъстоятелност

Нашият екип беше ангажиран със задачата да представлява „Иноксис 01“ ООД в започнала вече процедура по несъстоятелност, която се провежда във Великобритания и в съответствие с английското законодателство.

Нашият екип установи, че регистрацията на една от търговските марки на нашите клиенти е изтекла, докато работихме по преструктурирането на неговия бизнес. Затова консултирахме дружеството във връзка с начините за справяне с този проблем, като имахме предвид преструктурирането, през което преминава.

През април 2020 г. консултирахме дългогодишен клиент, който се възползва от настоящата неблагоприятна ситуация, като стартира нов бизнес проект на фона на пандемията Covid-19 и извънредното положение. Новото начинание на нашия клиент включва създаването на онлайн магазин за хранителни продукти и напитки.

Нашият екип беше съществена част от преговорите и проекта на споразумение за покупка на акции със специфични условия и гаранции по отношение на хостинга, домейна и уебсайтовете.

През 2018 г. един от нашите клиенти възложи на адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ започването на арбитражни производства срещу италианска компания.

Клиентът ни придоби няколко парцела за изграждането на сгради от висок клас в един от най-престижните райони на столицата. Консултирахме по корпоративни и данъчни въпроси, както и относно статута на

Екипът ни прегледа договора за заем, множество договори за залог, както и ипотеки на недвижими имоти, собственост на компанията. Съветвахме клиента по време на процеса на договаряне. Освен това ние

Като част от сделка за придобиване на новата фабрика за алуминиево леене на Alu-Light Technology в Плевен, Купувачът извърши транзакция в размер на 700 000 евро, за да поръча част

21.02.2020

Индустрия: Химическа индустрия

Сфера на дейност: Обществени поръчки и концесии

Нашата роля беше да напътстваме клиента в изискванията на процедурата и приложимото законодателство към дейностите. Обществената поръчка беше за „Приемане, транспортиране, оползотворяване и изхвърляне на опасни болнични отпадъци, генерирани от

След като получи регистрация на две търговски марки в ЕС, клиентът искаше да разшири защитата в Китай. За тази цел се заехме с предварителното проучване на предходни регистрирани и заявени

Екипът ни се консултира с клиента, собственик на завод за производство на машина за противоналягане. Клиентът искаше разширяването на IP защитата за нов пазар – Индия. Доника Илиева ръководи консултацията

Адвокатското дружество консултира Daramis Holding в цялата процедура за сключване на договор за заем за финансиране на изграждането на два строителни проекта в София.

През 2019 г., Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предостави за поредна година широка гама от правни услуги на дружества от групата на Луфтханза в България. Някои от акцентите за

21.02.2020

Сфера на дейност: Данъчно право

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ работи за г-н Гордън Хауърд Питърс – канадски гражданин. Той възнамерява да се установи постоянно в България. Ето защо, г-н Питърс поиска консултация относно

Нашите клиенти Daramis Holding се нуждаеха от съдействието на Адвокатското дружество във връзка с подготовката на тръжна процедура за строителство на двата им жилищни проекта в София. Нашата задача беше