Оказахме правно съдействие в ежедневната дейност на група от дружества, управляващи фотоволтаични електроцентрали за производство на енергия от възобновяеми източници.

Проведохме преговори от името на клиента относно условията по 4 договора за търговия на едро и за дистрибуция във връзка с износа на хранителни продукти, във връзка с разширяване на каналите за дистрибуция и навлизане на нов руски пазар.

Екипът ни отговаря за структурирането на преобразуването, което включва промяна в собствеността на акциите в акционерното дружество, изготвяне на договор за преобразуване чрез промяна в правната форма на юридическото лице

05.09.2018

Сфера на дейност: Данъчно право

Адвокатското дружество консултира клиента относно данъчното третиране на консорциум, т.е. включването на партньори – юридически лица и отношенията им във връзка с изпълнението на проекта за обществена поръчка. Представлявахме клиента

Нашият екип изготви общия план за трансгранично вливане между две френски дружества и едно българско дружество и съдейства за цялата процедура в България.

05.08.2018

Сфера на дейност: Данъчно право

Адвокатското дружество съветва клиента относно съответствието с законодателството, свързано с начисляване и плащане на корпоративен данък, разпределението на печалба и спорът възникнал относно скрито разпределение на печалба. Ние ще представляваме

Прегледахме договор свързан със стимулираща програма за служители в българския клон на голяма полска компания с бизнес присъствие в България.

05.07.2018

Индустрия: Здравеопазване и природни науки

Сфера на дейност: Данъчно право

Консултирахме Грант Тортън, Гърция по всички данъчни въпроси и въпроси, свързани със социалното осигуряване, във връзка с нов фармацевтичен проект.

04.07.2018

Сфера на дейност: Обществени поръчки и концесии

Наш клиент, който е световно разпознат лидер в разработването на аерокосмически технологии, взе участие в обществена поръчка с предмет „Разширяване на интегрираната система за наблюдение на границите на българо-турската граница“.

05.06.2018

Сфера на дейност: Обществени поръчки и концесии

Обхватът на обществената поръчка включва предоставянето на специализирани правни услуги на Управляващия орган по оперативната програма.

04.05.2018

Сфера на дейност: Банки и финанси, капиталови пазари

Консултираме Банка Кипър в България относно извършването на банкови операции в страната, обезпечаване на задължения и заличаване на тежести.

Консултация относно възможните начини за преструктуриране на група от дружества, включваща дружество, регистрирано в Британските Вирджински острови.

29.08.2017

Индустрия: Търговия на едро и дребно

Сфера на дейност: Защита на личните данни

През април 2017 г., „Лабимекс“ ООД се обърна към Адвокатскo дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ относно съобразяване на дейността си с изискванията за защита на личните данни. Дружеството е един

29.08.2017

Индустрия: Търговия на едро и дребно

Сфера на дейност: Защита на личните данни

Няколко клиенти се свързаха с нас за предоставяне на пълен комплекс от услуги за пускането на нови онлайн магазини за продажба на хранителни добавки, дрехи и други стоки. Обикновено започваме

Клиент се свърза с адвокатската кантора във връзка с недвижим имот в един от престижните софийски квартали. Проблемът бе, че клиентът ни не притежаваше нотариален акт за имота, в който

В края на 2016 с нас се свързаха няколко съсобственици на недвижим имот и къща в София, които искаха да продадат имуществото си на трето лице. Задачата ни включваше извършване

25.08.2017

Индустрия: Енергетика и природни ресурси

Сфера на дейност: Трудово право

Нашият дългогодишен клиент, „Булгаргеомин ЛТД“ ДЗЗД, ни възложи защитата на неговите интереси по трудово дело. Бивш служител на Булгаргеомин твърди, че дружеството не му е заплатило определени суми. Твърденията на

През май 2017 г., с Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ се свърза нов чуждестранен клиент, който има амбицията да развива инвестиционни проекти в гр. София. Клиентът ни има желание

Нашият клиент рекламна агенция, бе наета да проведе рекламна кампания за „Уискас“ и „Педигри“ в една от водещите търговски вериги в страната. Рекламната кампания включваше игра със скреч-карти след закупуване

През март 2017 г., „Технотест“ АД се обърна към „Илиева, Вучева и Ко.“, за да изготви и заведе иск пред Комисията за защита на конкуренцията относно нелоялни търговски практики, свързани

В края на 2016 г. „Трастена“ ЕООД, най-успешният производител на плодови вина в България и дългогодишен клиент на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“, получи обезпокоителна информация за нелоялни търговски

През август 2016 г. „Неджин Инженеринг Интернешанъл“ ЕООД, добре позната компания в сферата на техническото проектиране, строителството и инжинерингови проекти се обърна към Адвокатското дружество, за да поемем процесуалното представителство

25.07.2017

Сфера на дейност: Процесуално представителство

През февруари 2017 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ беше процесуален представител на клиент в касационното производство пред Върховния касационен съд. Клиентът ни бе привлечен като трета подпомагаща страна

През октомври 2016 г. „Илиева, Вучева и Ко.“ представляваше клиент пред Върховния касационен съд в правен спор относно договор за заем, сключен през 2006 г. и последвалото заместване в дълг