Нашият екип съветва купувач за придобиване на SPV за проект за недвижими имоти на стойност 2,2 млн. евро.

18.11.2019

Наш клиент, известен производител на специализирани строителни елементи, ангажира Адвокатското дружество в ново бизнес начинание в сектора на недвижимите имоти и строителството. След окончателното приключване на преговорите и точното определяне на обхвата на сделката, трябваше да подготвим меморандума за разбирателство, който включваше всички необходими условия за сключване на сделката. Договорът между страните включва апорт на поземлените имоти, които са предмет на сделката, както и подготовка на споразумението за покупка на акции, необходимо за прехвърляне на собственост. Нашият правен екип се справи с подготовката на изискваните по-горе документи, както и изготви договор за специална сметка, в която сметка продажната цена беше депозирана след сключване на меморандума за разбирателство. Предизвикателствата тук произтичат от специфичния обхват на сделката и от факта, че нашият клиент пожела да бъде напълно обезпечен, за да може да се изпълни специфичният му инвестиционен план. Завършихме цялата сделка, успявайки да уравновесим интересите на двете страни до постигане на съгласие по всички важни аспекти на сделката.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Недвижими имоти и строителство"