Нелоялна конкуренция, претендирана от Комисията за защита на конкуренцията към „Белла България” АД

10.08.2010

Случаят включваше нарушение на разпоредбата за нелоялна конкуренция, претендирано от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Клиентът организира популяризиране на един от своите продукти, който по-специално би могъл да се счита за нарушение на клаузата на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Популяризирането бе счетено за подвеждаща реклама. Тъй като обаче клиентът бе положил усилия и бе взел под внимание горните забрани, не бе ясно дали е налице действително нарушение. Адвокатското дружество предостави обширно правно мнение, подкрепено от доказателства по отношение на факта, че законът не е бил нарушен.

Наказанията на ЗЗК са изчислени като процент от годишния оборот на съответното юридическо лице. Оборотът на клиента за 2009г. възлиза на стойност от над 110,000,000 евро.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Лека и хранително-вкусова промишленост"