Приключена сделка за продажба на 50% от дяловете на „Савитар Проджект” ООД, възлизаща на BGN 30 000

14.10.2014

През 2013 г. Адвокатско Дружество „Илиева, Вучева и Ко.“, предостави правни услуги относно продажбата на 50 % от дружествените дялове на дружество с ограничена отговорност, което притежава фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност от 200 kw/p. Ние консултирахме клиента по време на преговорите и процеса по продажба, както и по ежедневни казуси, свързани с бизнеса му преди и след прехвърлянето на дяловете.

По случая работиха Диляна Илиева, Управляващ съдружник, която в процеса беше подпомагана от Диляна Кондева, адвокат.

Случаят беше приключен в края на 2013 г.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Енергетика и природни ресурси"