Решаване на въпроси, свързани с устройствени планове на недвижими имоти

29.11.2020

„Тератест“ АД инициира процедура за изменение на действащия подробен устройствен план, приложим за притежаваните от него поземлени имоти. Процедурата изискваше присъединяване на реални части от поземления имот към съседни поземлени имоти. На Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” беше възложено извършване на правен анализ на градоустройствената ситуацията и прехвърлянето на реалните части. Свързахме се със собствениците на съседните имоти и уредихме условията на предварителните договори за изискваните от регулацията прехвърляния. Докато екипът ни работеше върху този проект, възникнаха допълнителни усложнения. Улицата, която трябваше да предостави достъп до съседните имоти, все още не е довършена. Поради това, за да имат достъп до своите имоти, собствениците трябваше да минават през земята на нашия клиент. Превърнахме тези отношения в договори за учредяване на право на преминаване. Вече всички договори са подписани и процедурите по изменение могат да продължат.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Недвижими имоти и строителство"