Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” консултира и взе пряко участие в продажбата на проект за развитие на 5 MW фотоволтаичен парк и недвижимия имот върху, който се осъществява проктът

30.05.2011

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” консултира и взе пряко участие в продажбата на проект за развитие на 5 MW фотоволтаичен парк и недвижимия имот върху, който се осъществява проктът. Процесът на консултиране беше разделен на два основни етапа-подготовка на проекта за правен и финансов анализ, включително, но не само предоставяне на документи и пояснения към тях и изготвяне на документи за продажбата на проекта и недвижимия имот.

Предоставянето на документи включваше отговори на въпросите на купувача относно издадените разрешителни и процедурите, по които се извършват действия. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” пряко представляваше клиента при преговорите за сключване на сделка за продажба на проекта. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” изготви всички документи и извърши като пълномощник всички необходими правни и други действия за завършване на сделката, а именно: подписване на списък с условия по сделката, заличаване на ипотека, сключване на договор за специална сметка, сключване на договор за прехвърляне на права по консултантски договор, сключване на договор за покупко-продажба.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Енергетика и природни ресурси"