Разширение на обхвата на европейска търговска марка в САЩ

29.09.2020

Нашият екип съветва клиента относно процедурите и опциите за разширение на обхвата на защита на марката му в САЩ. Вече сме регистрирали търговска марка на същия клиент в ЕС. В резултат на нови бизнес планове, клиентът се нуждаеше от защита и на американския пазар. Избрахме най-уместния подход за въвеждане на европейската марка като основание за защита в ЕС за някои от стоките и проверка на списъка със стоки и услуги, предоставен от Патентното ведомство на САЩ, за да гарантираме допълнителна защита. Осъществявахме тясно сътрудничество с представител на местната американска служба за регистрация на търговски марки, за да гарантираме успеха на заявлението.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Здравеопазване и природни науки"