Сделка за повече от 4 милиона евро за придобиване на ново проектно дружество в сектора на недвижимите имоти

29.05.2021

Напият екип консултира купувача в сделка със сливания и придобивания в сектора с недвижими имоти. Клиентът ни желаеше да придобие компания, притежаваща земя с цел развитието на жилищни проекти от висок клас от семеен тип в едно от най-търсените места в близост до София, България. Работата ни се състоеше в цялостен правен анализ на компанията и всички притежавани от нея недвижими имоти, изготвянето на Меморандум за разбирателство и договор за покупко-продажба на дружествени дялове, преговори с представители на продавача и изготвянето на специално споразумение за депозитна банкова сметка, по която да бъде заплатена продажната цена. Цялата комуникация от името на клиента ни беше поета от екипа ни, а един от адвокатите ни действа като пълномощник на купувача в момента на приключването на сделката. Проектът беше изпълнен в рамките на изключително кратък срок от 1 месец.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Недвижими имоти и строителство"