В периода август 2013 г. – октомври 2014 г. успяхме успешно да приключим 4 случая по събиране на дългове за международна агенция. Броят на висящите подобни случаи са 22, от които 12 са започнали през юли 2013 г.

14.10.2014

Oт август 2013 г. Адвокатското дружество е събрало над EUR 500 000, чрез Споразумения за доброволно плащане, което удвоява получената сума през 2013 г. През 2014 г. подписахме споразумение за доброволно плащане на стойност EUR 430 000.

Към настоящия момент един от случаите ни е се отнася за уреждане на дълг на стойност над EUR 18 000 000, дължими на испанско дружество в производство по несъстоятелност, което е съдружник в дружеството длъжник, регистрирано в България. Друг случай за уреждане на дълг за над EUR 3 000 000, дължими от холдинг с вертикално интегрирана структура, съставена от различни дружества, развиващи дейност в сектора на фотоволтаична и възобновяема енергия.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Енергетика и природни ресурси"