Влизането на пазара на нов вносител и търговец на качествена ортопедия, рехабилитация, здравни грижи и спортни средства

23.09.2013

Адвокатското дружество беше назначено за водещ правен съветник на новоучреден бизнес в България. Предоставихме правни услуги за учредяването на местно юридическо лице и неговото регистриране в Българския Търговски регистър. Поради специфичния характер на предмета на дейност на новоучреденото дружество, беше необходимо издаване на разрешително от съответния държавен орган. Посъветвахме и изготвихме всичките правни документи, отнасящи се до издаване на разрешително за търговия на едро с медицински изделия. Търговците на едро се регистрират в „Българската агенция по лекарствата“ („БАЛ“). Съобразихме и взехме предвид няколко закона и наредби. Посъветвахме клиента ни и изготвихме договор за наем, тъй като сам по себе си наемът е важна част от разрешителното за търговия на едро, взехме предвид факта, че наетият магазин трябва да отговаря на складовите изисквания, отнасящите се до медицинските изделия и използваният транспорт, също трябва да съответства на складовите изисквания. Посъветвахме клиента ни, взимайки предвид правилната последователност на необходимите стъпки, както сроковете от процедурата, за да бъдат избегнати изменения от процедурата по разрешително за търговия на едро, намалявайки по този начин необходимото време за придобиване на точното разрешително, което клиентът ни желаеше. Цялата процедура отне около 30 дни. В резултат на това, вече има нов вносител и търговец на качествена ортопедия, рехабилитация, здравни грижи и спортни средства, както и бастуни, анатомични обувки и други ортопедични продукти на българския пазар.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Търговия на едро и дребно"