Продажбата на Нова телевизия на Modern Times Group за 620 млн. евро

16.08.2008

Продажбата на Нова телевизия на Modern Times Group за 620 млн. евро, като за целта беше изготвен пълен правен анализ на дружествата от медийната група, участвахме активно в съзването на виртуален информационен масив, който беше предоставен на възможните инвеститори за запознаване с дружествата от групата и проучване на състоянието им, предоставяне на правни съвети на чуждестранните консултанти по сделката относно особености и правила на българското право с отражение върху сделката, работа по проект на договор между акционерите, проект и финализиране на договор за покупко-продажба, както и приложенията към него и в частност работа по декларациите и гаранциите и необходимите разкрития дадени и направени от Купувача по сделката, приключване на сделката в съответствие с изискванията на българското законодателство,  както и покриване изискванията на съответните регулаторни органи

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Медии и телекомуникации, развлекателен бизнес"