14.05.2016

Регистрация на Фондация “Homo Ludens”; Регистрация на „Сдружение на младите гастроентеролози“; Ликвидация на Фондация и правно консултиране на ликвидатора на фондацията; Регистрация на Фондация „Позитивни 356“ в обществена полза, включително

Проектът се казва „C-Reloaded“ и е ръководен от БИКА, в партньорство с пет европейски университета, реномирани в енергийната и ИТ сферата, които могат да предоставят ценен и осъвременен ноу-хау на

15.04.2016

Адвокатското дружество консултира клиент относно корпоративната организация на неговата компания. Ние изготвихме разнообразни договори, свързани с реструктурирането на групата и съветвахме клиента относно този процес. Нашата цел беше клиентът да

15.03.2016

Сфера на дейност: Банки и финанси, капиталови пазари

Много често България се счита за „врата към ЕС“ и по принцип е привлекателна бизнес локация (цената на труда е ниска; населението е образовано, данъците са сред най-ниските в ЕС,

Винарната участваше в едно от най-големите изложения за вина в България и постигна значителен успех. Независимо от факта, че нашият клиент се радваше на широка популярност сред широката публика, един

Изготвихме правно становище по договор за концесия, касаещ разработването на находище и изграждането на производствени мощности за добив на полезни изкопаеми. Основните въпроси, които разгледахме в детайли включват: задълженията на

През 2016 г. на поне двама от нашите адвокати и/или правни консултанти им беше поверено и възложено да бъдат ликвидатори на български филиали на чуждестранни дружества. Френско дружество-майка закриваше част

През февруари 2014 г. беше отправено запитване от г-н Пол Ламбер, който подготвя ново издание със заглавие: Социалните мрежи в международно право и политика, във връзка с регламентацията на социалните

Адвокатското дружество консултираше наш клиент по отношение на сигнал до Министерство на културата на Република България за нарушение на авторски права върху телевизионен сериал. Клиентът имаше много интересен и сложен

От януари 2014 г. Адвокатското дружество консултира телевизионен и филмов продуцент с широка гама от правни услуги във връзка с някои продукции и сделки на клиента с различни телевизионни канали