15.03.2016

Сфера на дейност: Банки и финанси, капиталови пазари

Много често България се счита за „врата към ЕС“ и по принцип е привлекателна бизнес локация (цената на труда е ниска; населението е образовано, данъците са сред най-ниските в ЕС,

Винарната участваше в едно от най-големите изложения за вина в България и постигна значителен успех. Независимо от факта, че нашият клиент се радваше на широка популярност сред широката публика, един

Изготвихме правно становище по договор за концесия, касаещ разработването на находище и изграждането на производствени мощности за добив на полезни изкопаеми. Основните въпроси, които разгледахме в детайли включват: задълженията на

През 2016 г. на поне двама от нашите адвокати и/или правни консултанти им беше поверено и възложено да бъдат ликвидатори на български филиали на чуждестранни дружества. Френско дружество-майка закриваше част

В края на септември 2014 г. Диляна Илиева, Управляващ Съдружник и Доника Илиева, адвокат, финализираха сделка на стойност USD 1 600 000. В началото на 2014 г. на Адвокатското Дружество

През февруари 2014 г. беше отправено запитване от г-н Пол Ламбер, който подготвя ново издание със заглавие: Социалните мрежи в международно право и политика, във връзка с регламентацията на социалните

Адвокатското дружество консултираше наш клиент по отношение на сигнал до Министерство на културата на Република България за нарушение на авторски права върху телевизионен сериал. Клиентът имаше много интересен и сложен

От януари 2014 г. Адвокатското дружество консултира телевизионен и филмов продуцент с широка гама от правни услуги във връзка с някои продукции и сделки на клиента с различни телевизионни канали

Продажба на дребно на лекарствени продукти „Аспен Юръп Гмбх – Клон България“ КЧТ През януари 2014, благодарение на нашето участие в Globalaw, Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ консултира и

Адвокатското дружество консултира клиент по отношение на избягване на недопустима концентрация и нелоялна конкуренция в съответствие със Закона за защита на конкуренцията. Юридическото лице, което представляваме е регистрирано в Кралство

Рекламна агенция потърси правна консултация от Адвокатското дружество във връзка с промоционална игра на международно известен продукт за българския пазар. Играта включва специално разработено Фейсбук приложение, билбордове, както и онлайн