През октомври 2016 г. „Илиева, Вучева и Ко.“ представляваше клиент пред Върховния касационен съд в правен спор относно договор за заем, сключен през 2006 г. и последвалото заместване в дълг

В началото на 2017 г. „Лабимекс“ ООД се обърна към адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ във връзка с промяна на правната форма на дружеството от дружество с ограничена отговорност

В края на 2016 г. и началото на 2017 г. г-жа Биляна Екснер – управител на се обърна към нас за консултация относно правните изисквания за навлизането на техния основен

25.07.2017

Сфера на дейност: Трудово право

В началото на 2017 г. една от водещите компании за връзки с обществеността се обърна към „Илиева, Вучева и Ко.“, за да разреши проблеми, свързани с политиката й за конфиденциалност.

През март 2017 г. известна британска туристическа агенция нае адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ да регистрира и открие неин клон в България. Възложената задача изискваше консултиране от наша страна

Проектът премина през няколко фази, които целяха придобиването на дял на пазари за разпространение (като Гугъл Плей и Епъл Ап Стор) на първото приложение за предоставяне на електронни услуги за

„А-САП“ ООД, една от водещите компании за интериорен дизайн в България, първоначално се свърза с нас във връзка със спор с клиент на дружеството. След успешните резултати при първия случай,

17.05.2017

Индустрия: Авиокомпании

Сфера на дейност: Процесуално представителство

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ съветва и представлява „Луфтханза Карго“ АД – клон България при защитата му, в процедура за издаване на заповед за изпълнение, последвана от съдебно дело

Представителите на испански инвеститор се свързаха с нас във връзка с текуща процедура по несъстоятелност в България. Искането им бе за възстановяване на преки чуждестранни инвестиции на стойност над 22

21.04.2017

Индустрия: Старт-ъп компании

Сфера на дейност: Защита на личните данни, Трудово право

Нашият екип консултира инвеститора, мажоритарен акционер, относно договора за разработка на софтуер като част от изграждането на структурата от отговорности на миноритарните съдружници по споразумението между съдружниците. Изготвихме споразумение между

21.04.2017

Индустрия: Старт-ъп компании

Сфера на дейност: Защита на личните данни

През месец януари 2016 г. нашият клиент пожела да разрасне бизнес модела на старт-ъпа за споделени превози. Вследствие на това ни бе възложено да преструктурираме условията за използване и политиката

Тази година ние продължихме тенденцията да обслужваме изтъкнати компании, работещи в различни области на транспортната индустрия. Нашите клиенти са едни от най-големите авиационни компании в световен мащаб, а също и

Те бяха сключили няколко споразумения за прехвърляне на собственост и учредяване на право на строеж срещу задължение за построяване на сграда, както и договор за наем за отдаване под наем

15.12.2016

Индустрия: Хотели и отдих

Сфера на дейност: Процесуално представителство

Представителство на фирма за инженеринг, строителство и управление на проекти срещу една от най-големите хотелски вериги по българското Черноморие. Сложността на случая произтичаше от многобройните споразумения, сключени от страните, включително

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предоставя правни услуги в хода на ежедневната дейност на група проектни дружества в сферата на възобновяемите енергийни източници от създаването на дружествата през 2013

05.11.2016

Индустрия: Хотели и отдих

Сфера на дейност: Процесуално представителство

От март 2016 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ представлява 8 наследници съсобственици на урегулиран поземлен имот и хотел в самия център на столицата на България. Те сключиха няколко

В началото на 2016 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ съветва свой клиент, проектно дружество в областта на възобновяемите енергийни източници, относно възможностите му за събиране на недължимо платени

Конструирането на нови производствени съоръжения за нашия клиент започна в края на август, 2016 г., като пълният размер на инвестицията възлизаше на 10 000 000 евро. Адвокатското дружество беше ангажирано

Основната задача по структуриране на инвестицията се усложни от изискването да осигурим правна защита на взаимните интереси на страните, включващи конкретното дружество, бившите акционери и новият акционер. Работата ни по

Съдействие на клиент при реструктурирането на дълг, погасяване на някои от залозите и замяната им с нови, задоволяващи интересите както на банката, така и на фирмата длъжник, преговори за нови

Промоционалните кампании използват различни канали за връзка с потенциални клиенти, а именно интернет, телефони и/или търговската мрежа. Изготвяме официалните правила за кампаниите, привеждаме ги в съответствие с правната уредба за

14.05.2016

Регистрация на Фондация “Homo Ludens”; Регистрация на „Сдружение на младите гастроентеролози“; Ликвидация на Фондация и правно консултиране на ликвидатора на фондацията; Регистрация на Фондация „Позитивни 356“ в обществена полза, включително

Проектът се казва „C-Reloaded“ и е ръководен от БИКА, в партньорство с пет европейски университета, реномирани в енергийната и ИТ сферата, които могат да предоставят ценен и осъвременен ноу-хау на

15.04.2016

Адвокатското дружество консултира клиент относно корпоративната организация на неговата компания. Ние изготвихме разнообразни договори, свързани с реструктурирането на групата и съветвахме клиента относно този процес. Нашата цел беше клиентът да