Считано от 1 юли 2011 г. Законът за нотариусите, обнародван в ДВ брой 41 от 31.05.2011 г. въвежда нови правила при сделки с недвижими имоти. Когато цената на имота/сделката е ...